Triển khai các biện pháp ngăn chặn, phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn xã Cốc San năm 2021
Số ký hiệu văn bản 11/KH-UBND
Ngày ban hành 15/01/2021
Ngày hiệu lực 15/01/2021
Trích yếu nội dung Triển khai các biện pháp ngăn chặn, phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn xã Cốc San năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh_phong_chong_dich_benh_nam_220210115020559917_signed.pdf
Văn bản mới