Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác giáo dục xã Cốc San
Số ký hiệu văn bản Số 108/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/08/2023
Ngày hiệu lực 31/08/2023
Trích yếu nội dung Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác giáo dục xã Cốc San
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn hóa - xã hội
Người ký duyệt Hoàng Ngọc Dương
Tài liệu đính kèm quyet_dinh_kien_toan_bcd_pho_c20230831035935297_signed.pdf
Văn bản mới