Tiêm chủng mở rộng tháng 09 năm 2023
Số ký hiệu văn bản Số 100/KH-UBND
Ngày ban hành 06/09/2023
Ngày hiệu lực 06/09/2023
Trích yếu nội dung Tiêm chủng mở rộng tháng 09 năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Nguyễn Thị Nam
Tài liệu đính kèm ke_hoach_tcmr_thang_09_2023_2220230906051202132_signed.pdf
Văn bản mới