Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản Số 109/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/09/2023
Ngày hiệu lực 06/09/2023
Trích yếu nội dung Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực ANTT-ATGT
Người ký duyệt Hoàng Ngọc Dương
Tài liệu đính kèm qd_kien_toan_bcd_thuc_hien_da_20230906050616022_signed.pdf
Văn bản mới