Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2023 Nhiệm vụ trọng tâm và một số giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2023
Số ký hiệu văn bản Số 163/BC-UBND
Ngày ban hành 08/09/2023
Ngày hiệu lực 08/09/2023
Trích yếu nội dung Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2023 Nhiệm vụ trọng tâm và một số giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Nguyễn Thị Nam
Tài liệu đính kèm bc_ktxh_9_thang_dau_nam_xa_coc20230908033505971_signed.pdf
kq_thuc_hien_chi_tieu_ptktxh_9_thang_230908032331271270_20230908032708423.xlsx
Văn bản mới