Tổng số: 352
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 14/BC-UBND 02/02/2024 Phổ biến pháp luật trước, trong, sau tết Giáp Thìn năm 2024
Lượt xem: 16
Tải về 0
số 38/KH-UBND 02/02/2024 Quản lý đất đai, khoáng sản, xây dựng, đô thị và môi trường năm 2024.
Lượt xem: 24
Tải về 0
số 05/TB-UBND 02/02/2024 Về việc phân công nhiệm vụ Công chức xã năm 2024
Lượt xem: 15
Tải về 0
số 34/KH-UBND 30/01/2024 Triển khai công tác thi đua - khen thưởng năm 2024 trên địa bàn xã Cốc San, thành phố Lào Cai
Lượt xem: 20
Tải về 0
Số 35/KH-UBND 30/01/2024 Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024 trên địa bàn xã Cốc San
Lượt xem: 20
Tải về 0
số 36/KH-UBND 30/01/2024 Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
Lượt xem: 6
Tải về 0
Số 37/KH-UBND 30/01/2024 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
Lượt xem: 18
Tải về 0
Số 29/KH-UBND 29/01/2024 Tổ chức thực hiện những nội dung nhân dân bàn, quyết định trên địa bàn xã Cốc San năm 2024
Lượt xem: 18
Tải về 0
Số 30/KH-UBND 29/01/2024 Công khai thông tin trên địa bàn xã Cốc San năm 2024
Lượt xem: 17
Tải về 0
Số 31/KH-UBND 29/01/2024 Tổ chức thực hiện những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trên địa bàn xã Cốc San năm 2024
Lượt xem: 16
Tải về 0
12345678910...
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH