Tổng số: 55
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 109/QĐ-UBND 06/09/2023 Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Lượt xem: 74
Tải về 0
Số 108/QĐ-UBND 31/08/2023 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác giáo dục xã Cốc San
Lượt xem: 81
Tải về 0
Số 140/BC-UBND 15/08/2023 Kết quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Cốc San, giai đoạn 2021 - 2023
Lượt xem: 45
Tải về 0
Số 101/QĐ-UBND 10/08/2023 Về việc thành lập Ban quản lý dự án Quỹ hỗ trợ nông dân
Lượt xem: 43
Tải về 0
Số 132/BC-UBND 08/08/2023 Về tình hình thiệt hại do mưa, lũ sáng ngày 7/8/2023 trên địa bàn xã
Lượt xem: 41
Tải về 0
Số 28/TB-UBND 18/07/2023 Kết luận hội nghị làm việc triển khai phương án sử dụng nguồn nước phát triển sản xuất
Lượt xem: 49
Tải về 0
Số 95/QĐ-UBND 12/07/2023 V/v kiện toàn Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023
Lượt xem: 51
Tải về 0
Số 96/QĐ-UBND 12/07/2023 Về việc kiện toàn Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã Cốc San
Lượt xem: 55
Tải về 0
Số 100/BC-UBND 07/07/2023 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Nhiệm vụ trọng tâm và một số giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 43
Tải về 0
Số 90/BC-UBND 22/06/2023 Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã Cốc San
Lượt xem: 59
Tải về 0
123456
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH