Tổng số: 59
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
số 05/TB-UBND 02/02/2024 Về việc phân công nhiệm vụ Công chức xã năm 2024
Lượt xem: 15
Tải về 0
số 34/KH-UBND 30/01/2024 Triển khai công tác thi đua - khen thưởng năm 2024 trên địa bàn xã Cốc San, thành phố Lào Cai
Lượt xem: 20
Tải về 0
số 32/KH-UBND 29/01/2024 Tự kiểm tra công tác chấn chỉnh, tặng cường, kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ năm 2024 trên địa bàn xã Cốc San
Lượt xem: 24
Tải về 0
Số 24/KH-UBND 26/01/2024 Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, người lao động và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trên địa bàn xã Cốc San năm 2024
Lượt xem: 10
Tải về 0
Số 09/UBND-VP 11/01/2024 V/v phát động, triển khai phong trào thi đua toàn diện và đăng ký khen thưởng năm 2024.
Lượt xem: 33
Tải về 0
08/KH-UBND 09/01/2024 Kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã Cốc San năm 2024
Lượt xem: 19
Tải về 0
Số 01/KH-UBND 03/01/2024 Triển khai công tác Cải cách hành chính trên địa bàn xã Cốc San năm 2024.
Lượt xem: 53
Tải về 0
Số 02/KH-UBND 03/01/2024 Kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn xã Cốc San
Lượt xem: 15
Tải về 0
Số 03/KH-UBND 03/01/2024 Về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
Lượt xem: 14
Tải về 0
Số 163/BC-UBND 08/09/2023 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2023 Nhiệm vụ trọng tâm và một số giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 88
Tải về 0
123456
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH