Tổng số: 36
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 14/BC-UBND 02/02/2024 Phổ biến pháp luật trước, trong, sau tết Giáp Thìn năm 2024
Lượt xem: 16
Tải về 0
Số 35/KH-UBND 30/01/2024 Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024 trên địa bàn xã Cốc San
Lượt xem: 20
Tải về 0
số 36/KH-UBND 30/01/2024 Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
Lượt xem: 6
Tải về 0
Số 37/KH-UBND 30/01/2024 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
Lượt xem: 18
Tải về 0
Số 29/KH-UBND 29/01/2024 Tổ chức thực hiện những nội dung nhân dân bàn, quyết định trên địa bàn xã Cốc San năm 2024
Lượt xem: 18
Tải về 0
Số 30/KH-UBND 29/01/2024 Công khai thông tin trên địa bàn xã Cốc San năm 2024
Lượt xem: 17
Tải về 0
Số 31/KH-UBND 29/01/2024 Tổ chức thực hiện những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trên địa bàn xã Cốc San năm 2024
Lượt xem: 16
Tải về 0
Số 23/KH-UBND 26/01/2024 Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã Cốc San năm 2024
Lượt xem: 7
Tải về 0
Số 27/KH-UBND 26/01/2024 Phổ biến pháp luật trước, trong, sau tết Giáp Thìn năm 2024
Lượt xem: 11
Tải về 0
Số 03/TB-UBND 05/01/2024 Kết thúc niêm yết công khai Báo cáo đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.
Lượt xem: 23
Tải về 0
1234
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH